fundacja.iuridicum@gmail.com
  33 4961067

W odpowiedzi na potrzeby Klientów indywidualnych Fundacja zapewnia sprawną, kompleksową obsługę oraz pełną reprezentację przed sądami powszechnymi, i organami administracji.

Fundacja Kompleksowej Obsługi Prawnej Iuridicum oferuje swoim Klientom indywidualne podejście do ich potrzeb, poufność i profesjonalizm. 

Zlecając prowadzenie sprawy możecie Państwo liczyć na nasze zaangażowanie, wysoki poziom świadczonych usług, indywidualne podejście do przedstawianego problemu oraz zgłaszanych potrzeb. 

 

Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym w następujących obszarach:

prawo cywilne więcej

 • reprezentacja w sporach sądowych, w tym w sprawach o zapłatę, dotyczących odzyskania należności
 • analiza i opiniowanie umów, sporządzanie projektów umów, udział w negocjacjach związanych z zawieraniem umów, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań
 • ochrona własności i posiadania; sprawy dotyczące współwłasności oraz zniesienia współwłasności; zasiedzenie i służebności
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
 • sprawy ubezpieczeniowe, w tym spory z towarzystwami ubezpieczeń

prawo rodzinne więcej

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, adopcji, uznania ojcostwa, opieki oraz kurateli,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

prawo spadkowe więcej

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o odpowiedzialności za długi spadkowe sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące zapisu testamentowego

prawo karne więcej

 • reprezentowanie/ obrona w postępowaniu karnym prowadzonym przez prokuraturę oraz sądy

prawo pracy więcej

 • przygotowywanie oraz analiza umów o pracę
 • rozwiązania dla optymalnego nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy
 • ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o wypłatę wynagrodzeń
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy
 • sprawy dotyczące mobbingu

 

Fundacja współpracuje z Kancelarią adwokacką adwokata Jerzego Kolbera www.adwokatkolber.pl

Kto jest Online

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.