fundacja.iuridicum@gmail.com
  33 4961067

Świadomi faktu, iż praca pod presją czasu i bezwzględnego obowiązku udzielania pomocy, może doprowadzić do błędu, nieporozumienia z pacjentami czy nawet zwykłego niedopatrzenia, pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom tak licznej grupy zawodowej, jaką stanowią lekarze.

Oferujemy szklenia, audyt, reprezentacje przed sądami lekarskimi, obronę w sprawach karnych, czy ochronę przed rozczeniami cywilnymi zarówno pacjentów jak i innych podmiotów. 

Zapraszamy do współpracy. 

 

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

  • szkoleń

zarówno indywidualnych jak i prowadzonych w grupach, mających na celu przedstawienie aktualnych zagrożeń prawnych dla lekarzy oraz zawierające instruktaż prawidłowego zachowania pozwalającego na uniknięcie niniejszych zagrożeń. Szczególny nacisk kładziemy na tematykę związana z tajemnicą lekarską, ale przedstawiamy również inne zagrożenia prawa karnego jak i cywilnoprawne;

  • audytu ubezpieczeniowego

dokonujemy oceny jakości aktualnej ochrony ubezpieczeniowej oraz bezpieczeństwa, które zapewnia ona w odniesieniu do ryzyk towarzyszących Państwa działalności, analizujemy zawarte umowy ubezpieczeniowe pod względem formalno-prawnym, wskazujemy i zalecamy działania służące podwyższeniu jakości ochrony i eliminacji zagrożeń. Wyniki audytu przedstawiane są Państwu i służą jako podstawa dla opracowania nowego lub poprawy istniejącego programu ubezpieczeniowego;

  • reprezentacji przed sądami lekarskimi i innymi organami samorządu lekarskiego

zapewniamy pomoc prawną w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, toczącym się niezależnie od postępowania karnego oraz dyscyplinarnego;

  • obrony w sprawach karnych

obrona w sprawach karnych obejmuje obronę w postępowaniu sądowym, ale również podjęcie obrony już na etapie postępowania przygotowawczego.

Biorąc pod uwagę niedawne zmiany organizacyjne, jakie nastąpiły w prokuraturze, a zwłaszcza możliwość powoływania zespołów prokuratorskich, tworzenia w prokuraturach regionalnych działów obejmujących zakresem swojej właściwości prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka oraz tworzenia w prokuraturach okręgowych działów obejmujących zakresem swojej właściwości prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, niewątpliwie coraz większego znaczenia nabiera obrona profesjonalisty już na etapie postępowania przygotowawczego, która w niektórych przypadkach może zapobiec wniesieniu oskarżenia do sądu;

  • ochrona przed roszczeniami cywilnymi

obserwując wzrastającą świadomość prawną pacjentów, skutkującą coraz większą liczbą procesów, oferujemy ochronę przed roszczeniami zarówno pacjentów jak i innych podmiotów na etapie przedsądowym, jak również w postępowaniu sądowym;

  • bieżącej obsługi prawnej gabinetów lekarskich

oferujemy pomoc w negocjacjach i sporach z kontrahentami, dostawcami sprzętu i materiałów, porady prawne w toku działalności gospodarczej, porady prawne związane z ochroną danych osobowych, spraw pracowniczych itp.;

 

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Co raz częściej w mediach i prasie znaleźć można informacje o toczących się w sądach procesach przeciwko zakładom opieki zdrowotnej, których przedmiotem są roszczenia odszkodowawcze, których wysokość nie rzadko sięga kilkuset tysięcy złotych, narażające zakłady opieki zdrowotnej, często będące w trudnej sytuacji finansowej, na bankructwo. 

Kto jest Online

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.